X
تبلیغات
زولا


My hero Saeid Marouf

You Are The One

خب هنگ کنگ بردیمشکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,شکلک یوگا,شکلک تمرکز,شکلک دست تو چشم,,get cute,smiley funny,smiley Yoga,get focused,The smiley eyes,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,مبتسم الیوغا,الحصول رکزت,عیون مبتسم, اصن بازی جالبی نبود ...شکلک عفاده,شکلک ناز و ادا,قیافه گرفتن,,smiley Fadh,get cute and say,gesturing,,مبتسم فعاضه,الحصول على طیف ویقول,مشیرا,اصن هیجان نداشت !شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,شکلک خواب آلو,شکلک خوابالود,شکلک خواب,شکلک خمیازه,,get cute,smiley funny,get lazy,get sleepy,get more sleep,smiley yawn,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,الکسل,الحصول على نعسان,الحصول على مزید من النوم,مهیجان اصلی روی نیمکت ذخیره ها بود... ک کاپی باز کتونی شونو درآورده بودن ...ینی عاااااشق این راحت بودنشمشکلک عشق ورزیدنشکلک عاشقیشکلک های عشقی,,smiley Vrzydnshklk Ashqyshklk love love,,مبتسم Vrzydnshklk Ashqyshklk الحب الحب, همین کارا رو کرد منو روانی خودش کرد دیگه ...راستی بازم تولد کاپی مبارکشکلک تولد,شکلک کیک تولد عجیب,شکلک کیک تولد جالب,,get born,smiley birthday cake strange,smiley birthday cake fun,,الحصول على ولد,مبتسم کعکة عید میلاد غریبة,مبتسم کعکة عید میلاد المتعة,پ.ن : میگن بچه ها نشستن رو نیمکت موز و بیسکوییت خوردن ..ینی انقدر بازی بی هیجان و توو روال عادی بوده ! شکلک غذا خوردن,,get food,,الحصول على الغذاء ,


دیدید هند رو هم بردیم شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,,get cute,smiley funny,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک, هر چند این بازی هم مثه بازی با هنگ کنگ دس گرمی بود واسه تیم ما شکلک عشوه,شکلک ناز کردن,شکلک لوس,شکلک لوس بازی,,smiley coquetry,cute emoticons off,get spoiled,smiley Los games,,مبتسم التدلل,لطیف المشاعر قبالة,الحصول على مدلل,مبتسم لوس ألعاب, وااای چقدر خوشحال شدم کاپی امروز بازی کردن ...و اون دوتا جاخالی خوشگلی ک دادن حسابی سر ذوق آوردمونشکلک هنرنمایی,شکلک های هنری,,smiley Performance,icon art,,مبتسم الأداء,رمز الفن,پ.ن : من همش امروز فک میکردم آمیتا باچان میاد وسط زمین ... یا وقتی هندیا باختن ی آواز سوزناک هندی میخونن و اینا ...یا وقتی سعید اون جاخالیا رو زد مربی هندیا بگه راجو سعید من تو را کشتن کرداهه ... نمی دونم چرا تریپ هندی ورداشته بودم امروزشکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,شکلک مرموز,شکلک موزی,شکلک مشکوک,شکلک خنده ی موزیانه,,get cute,smiley funny,get weird,smiley banana,get suspicious,smiley smile dishonest,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,الحصول غریب,مبتسم الموز,الحصول ا


مالدیو رو هم ک تیم قدرتمندمون بردن...بخدا اُفت کلاس داره واسه بچه های تیم این بازیای دس گرمی ...هی الکی انرژی کاپیتان میگیرنشکلک خسته,شکلک عرق کرده,شکلک جدید,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های بامزه,شکلک های خنده دار,,get tired,get sweaty,new faces,get cute,smiley funny,,تتعب,الحصول تفوح منه رائحة العرق,وجوه جدیدة,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,


خب تیم قطر هم ب جمع لوله شدگان توسط تیم ما پیوست شکلک خرگوش بازیگوش,شکلک بازی,شکلک تفریح,شکلک سرگرمی,شکلک فرم رقص,شکلک تمرین رقص,,get naughty rabbit,get games,smiley fun,emoticon entertainment,smiley dance form,faces practicing dance,,الحصول على أرنب مطیع,الحصول على ألعاب,مبتسم المتعة,التعبیرات الترفیه,امروز وقتی بازی دیدنی بچه های تیممون دیدم فهمیدم بابام راس میگفت ما لهستان هم میبردیم ما پتانسیل قهرمان شدن داشتیم فقط کم شانس بودیم شکلک آب قوره,شکلک گریه,شکلک اشک های سرازیر,,smiley Qvrh water,smiley cry,Smiley tears flowed,,مبتسم المیاه ,صرخة مبتسم,دموع مبتسم تدفقت, ولی خب اینجا اول میشیم تلافیش درمیاد... من امروز خیلی خوابالو بودم اول بازی اینجوری بودمشکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,شکلک خوابالو,شکلک خوابآلود,شکلک خواب,,get cute,smiley funny,smiley Khvabalv,get sleepy,get more sleep,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,مبتسم Khvabalv,الحصول على نعسان,الحصول على مزید من النوم,بعد ک کاپی دیدم سرحال شدمشکلک خرگوش زبل,شکلک تخیلی,,emoticon rabbit Zbl,smiley-fiction,,التعبیرات أرنب ZBL,مبتسم الخیال,  در ضمن اونایی ک میگن ریش ب کاپی نمیاد خیلی بی ذوقن شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,شکلک مبارزه,شکلک بروسلی,شکلک جنگجو,,get cute,smiley funny,smiley campaign,smiley Brussels,smiley warrior,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,حملة مبتسم,مبتسم بروکسل,مبتسم المحارب,خب بسلامتی میزبان رو هم بردیم شکلک بروسلی,شکلک مبارزه,,smiley Brussels,smiley campaign,,مبتسم بروکسل,مبتسم حملة, من نفهمیدم ک چی داور ب کاپیتان کارت زرد داد ؟!! کاپیتانو ناراحت کرد بی ادب شکلک دعوا,شکلک عصبانی,شکلک خشن,شکلک بی اعصاب,,get action,get angry,get tough,get the nerves,,الحصول على العمل ,تغضب,الحصول صعبة,الحصول على الأعصاب, ولی اشکال نداره مهم اینه ک بردیم شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,,get cute,smiley funny,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,


پ.ن : داور اول خر است 


هیچی دیگه کویت رو هم بردیم ..شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,شکلک دیوانه,شکلک خسته,شکلک روانی,,get cute,smiley funny,get crazy,get tired,get emotional,,الحصول على لطیف,.اصن اسم این آپ باید میزاشتم " بازم میبریم"شکلک بازی گوشی,شکلک بازیگوش,شکلک بال زدن,,smiley phone games,smiley mischievous,Smilies wings,,مبتسم ألعاب الهاتف,مبتسم مؤذ,أجنحة الابتسامات,اینکه آپ نمیکنم چون داغونم اساسی اونم بخاطر اینکه تمام عکسای سعید از سیستمم پاک شده تازه بک آپ سیستمم اف بود ینی اعصابم چن روزه بهم ریخته شده بود ... مثلن الان اعصابم بهم ریخته ستشکلک دیوانه,,get crazy,,الحصول على مجنون,ایشالا فردا چین رو هم میبریمشکلک قطار,شکلک تمرگز,شکلک مسخره بازی,شکلک گردش,,get the train,smiley Tmrgz,smiley Ridiculous,get working,,الحصول على القطار,مبتسم Tmrgz,مبتسم سخیفة,الحصول على العمل ,


این عکسم از وب فلورا جونم برداشتم (کلوپ هواداران والیبال و سعید معروف ) اگه برداشتید منبع ذکر کنید.پ.ن : کاپی امروز دیگه کتونی شونو درنیاورده بودن در عوض چارزانو نشسته بودن روی صندلی ...معلومه حوصله ش سر رفته ...شکلک دیوانه,شکلک خرگوش دیوانه,شکلک روانی,,get crazy,get mad rabbit,get emotional,,الحصول على مجنون,الحصول على الأرنب المجنون,الحصول العاطفی,


من بازی ایران- چین ندیدمشکلک آب قوره,شکلک گریه,شکلک اشک های سرازیر,,smiley Qvrh water,smiley cry,Smiley tears flowed,,مبتسم المیاه ,صرخة مبتسم,دموع مبتسم تدفقت,ندیدم... ندیدم... ندییییییییییدم  شکلک خودزنی,شکلک سر به دیوار کوبیدن,شکلک خسته,,smiley self-immolation,smiley banging head against the wall,get tired,,مبتسم التضحیة بالنفس,مبتسم رئیس ضجیجا ضد الجدار,تتعب,من فک کردم بازی ساعت 2 نشون میده ...حتی احتمال هم ندادم اون ساعت نباشه ک برم ساعت دقیقشو دربیارمشکلک خداحافظی,شکلک بای بای,شکلک جدایی,شکلک بادبزن,شکلک وداع,شکلک گریه,,smiley-bye,smiley bye bye,smiley separation,smiley fan,smiley Farewell,smiley cry,,مبتسم وداعا,مبتسم وداعا وداعا,مبتسم الانفصال,مبتسم مروحة,صرخة مبتسم, باورم نمیشه جا موندم  شکلک مدل,شکلک مدلینگ,شکلک خرگوش روی صحنه,شکلک صحنه نمایش,شکلک پرژکتور,شکلک صحنه,,get model,smiley Modeling,emoticon rabbit stage,screen icon,smiley projector,get set,,الحصول على نموذج,مبتسم النمذجة,مرحلة أرنب التعبیرات,رمز شاشة,مبتسم العرض,الحصول على تعییاونم امروز ک کاپی هم بازی کردنشکلک جوهر,شکلک جوهری,آیکون جوهر,آیکون جوهری,آیکون خرگوش,آیکن عصبانی,آیکن خسته,,smiley essence,smiley Ink,icon essence,icon Ink,icon Rabbit,icon angry,icons boring,,مبتسم جوهر,مبتسم الحبر,رمز جوهر,حبر أیقونة,رمز الأرنب,رمز غاضب,اگه سر کلاس بودم یا مسافرت بودم دلم نمیسوخت ناراحتم ک خونه بودمو ندیدمخرگوش بد شانس,شکلک بدشانسی,شکلک بدشانس,شکلک ابر,شکلک ابر سیاه,,rabbit bad luck ,get hit,get unlucky,smiley cloud,smiley black cloud,,الأرنب سوء الحظ ,الحصول على ضرب,الحصول على محظوظ,مبتسم سحابة,مبتسم سحابة سوداء,آخه چرا ؟ چراااااا؟شکلک خرگوش خوابالود,شکلک خرگوش خواب,شکلک خوابالو,شکلک خوابالود,شکلک گخرگوش گیج,,get sleepy rabbit,emoticon rabbit sleep,smiley Khvabalv,get sleepy,smiley Gkhrgvsh Confused,,الحصول على أرنب نعسان,التعبیرات أرنب النوم,مبتسم Khvabalv,الحصول على نعسان,مبتسم Gولی چ خوب شد بردیم فردا هم میزنیم ژاپن داغون میکنیم شکلک رقص,شکلک رقص خرگوش کوچولو,شکلک رقص گروهی,شکلک خرگوش سفید,شکلک خرگوش سیاه,شکلک خرگوش دیوانه,شکلک خرگوش بامزه,,get dancing,smiley Dance Little Rabbit,smiley dance group,smiley White Rabbit,smiley Black Rabbit,get mad rabbit,smiley funny Rabbit,,الحصول  اصن من از الان مدال طلا توو گردن بچه های تیم میبینم شکلک های بامزه,شکلک بامزه,شکلک خنده دار,شکلک های خنده دار,,get cute,smiley funny,,الحصول على لطیف,مبتسم مضحک,


هورااااااااااااا.. بردیممم... تیم ما قهرمان شد دیگه فقط رقص و شادی... شادی شادی رقص و شادی
[ پنج‌شنبه 3 مهر 1393 ] [ 16:46 ] [ وانیا ] نظرات (55)قالب ساز آنلاین